Thursday, April 19, 2012

MAKLUMAN HEM SMKBS2

Berikut adalah beberapa makluman terkini kepada semua guru SMKBS2 hasil daripada Mesyuarat HEM SMKBS2 Kali 2 yang telah dilaksanakan pada 16 April 2012 dan beberapa penambahan lain yang difikirkan perlu bagi memastikan pengurusan HEM SMKBS2 dapat ditambahbaik dan berkesan, insyaallah.

Thursday, April 5, 2012

PENGURUSAN HEM SMKBS2 RAHUN 2012 - sehingga 09 April 2012

Makluman kepada semua guru-guru SMKBS2:

Disebabkan terdapat perubahan dalam bilangan guru-guru di sekolah, Unit HEM SMKBS2 terpaksa membuat rombakan Jawatankuasa Unit HEM SMKBS2 Tahun 2012. Langkah ini dilakukan bagi memastikan pengurusan HEM sekolah, aktiviti dan program yang ingin dilaksanakan akan lebih terancang, berdaya saing dan berkesan.

Sekian, terima kasih.

P/S: You can download/ save/ print the file by just pressing 'enter' at the tittle of the post.