Monday, March 1, 2010

Perancangan Strategik 2010 - 2014

Draf Pertama Perancangan Strategik 5 Tahun Bagi Pengurusan Unit HEM SMKBS2 perlu dihantar pada 08 Mac 2010. Berikut disertakan Borang Perancangan Strategik dan Lampiran PIPP untuk digunakan sebagai panduan.
www.fileden.com/files/2008/5/25/1928696/PERANC_STRAT_%28KOSONG%29.pdf
www.fileden.com/files/2008/5/25/1928696/PIPP.pdf