Monday, November 16, 2009

Courses Attended

Year 2010
1. Latihan Dalam Perkhidmatan Kali 1
1.1 Program Modal Insan (PMI)
1.2 Info Bestari
1.3 Dokumentasi
2. Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan
3. Kursus Pengurusan Penyelesaian Masalah
Year 2009
1. First School Based Staff Development Course:
1.1 Pedagogi Berkesan Bagi Guru Cemerlang
1.2 Penerapan 'Soft Skill' Ke Arah Komunikasi Berkesan

2. Buddy Support: Communicative Skills
3. Kursus Dalaman Penyelenggaraan Peralatan ICT
4. Second School Based Staff Development Course.
4.1 Program Akademik Terbilang Selangor PATS
4.2 Headcount
5. Buddy Support: Classroom Language - Walk Your Talk
6. 3rd School Based Staff Development Course:
- Program Latihan Portal EduWEB TV
7. Seminar Peningkatan Profesional Guru-Guru Siswazah
8. 4th School Based Staff Developement Course:
- Menangani Stress
9. Konvensyen Kepimpinan Gaduan NPQH Kali 1
9.1 Perancangan Strategik: Satu Keperluan Dalam Kecemerlangan Organisasi
9.2 Motivasi Kepimpinan Pendidikan: Pengukuhan Akidah Menerusi Penghayatan Sains Dalam Al-Quran Al Kareem
9.3 Forum: Halatuju NPQH/ NPQEL
9.4 Diskusi Profesional NPQH/ NPQEL: Isu dan Cabaran
9.5 Pengurusan Stres
9.6 Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Di Bawah SSM
9.7 Blue Ocean Strategy
9.8 Executive Talk: Curriculum Transformation
10. Seminar Integriti Warga Pendidik Tahun 2009
11. Program Gerak Kempen Menangani Disiplin Daerah Hulu Selangor
12. Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Program Modal Insan
13. Pengurusan Fail
14. Kursus Pengurusan HEM Untuk Guru Penolong Kanan HEM Negeri Selangor
15. Kursus Pengurusan Guru Penolong Kanan HEM Daerah Hulu Selangor
16. Taklimat Pengurusan HEM untuk Guru Penolong Kanan HEM Negeri Selangor Bagi Tahun 2010

Year 2008
1. Kursus Teknik Menanda Kertas Matematik SPM, Peringkat Sekolah.
2. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan 3 (TK3) Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Siswazah (PPPS) DG 44, P&P.
3. Seminar Motivasi Untuk Guru Ekonomi Asas & Teknik Menjawab Soalan Ekonomi Asas SPM Untuk Pelajar Daerah Hulu Selangor.
4. Program Peningkatan ProfesionalismeStaf SMKBS, Peringkat Sekolah.
5. Kursus Pembugaran Headcount Peringkat Daerah Hulu Selangor 2008.
6. Kursus ‘Nature of Mathematics & Geometer’s Sketchpad (GSP) for Secondary School Daerah Hulu Selangor.

Year 2007
1. Forum: Program NPQH Sebagai Pemangkin PIPP. Satu Cabaran dan Harapan, Institut Aminuddin Baki(IAB).
2. Pemasangan LCD, Peringkat Sekolah.
3. Komunikasi Berkesan dalam Organisasi, Peringkat Sekolah.
4. Kursus Peningkatan Keilmuan Guru-Guru Ketua Bidang Teknik & Vokasional, Peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Selangor.
5. RIMUP Untuk Bekas Peserta NPQH (Menengah & Rendah), IAB.

Year 2006
1. Coaching Leadership by Prof. Jan Robertson, Institut Pengajian Kepengetuaan (IPK).
2. Kolokium Kembara Pengurusan Kepemimpinan Pendidikan Di Malaysia, IPK.
3. The Legal Rights of Students Education by Prof. Charles Russo, IPK.
4. Second International Conference On Principalship & School Management. Schools Of The Future: Authenticity In Learning & Teaching, IPK.
5. Forum Bulan Siswazah, IPK.
6. Counselling Workshop: Children From Broken Families, Sunway University College.
7. Kursus Asas ICT, Peringkat Sekolah.

Year 2005
1. Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia Di Sekolah: Isu Dan Cabaran oleh Tuan Haji Abas Awang, IPK.
2. Kebolehlaksanaan Dasar Sekolah Berpusat Di Malaysia oleh Encik Mohamed Yusoff Mohd. Nor, IPK.
3. Perkaitan Stail Berfikir Dan Stail Pembelajaran Dengan Pencapaian Dan Daya Saing Pelajar MRSM oleh Encik Hamzan bin Omar, IPK.
4. Teori Kecerdasan Emosi oleh Dr. Syed Najmuddin bin Syed Hassan, IPK.
5. Program Intervensi Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Bagi Pelajar Lelaki Sekolah Menengah Dalam Lingkungan Kurikulum Sekolah oleh Dr. Mehandar Singh, IPK.

Year 2004
1. Kursus Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA), Peringkat Sekolah.
2. Kursus Q-Maths, Peringkat Sekolah.

Year 2003
1. Program Bina Insan Untuk Guru, Peringkat Daerah Hulu Selangor.
2. Kursus Inventori, Peringkat Sekolah.
3. Kursus Power Point, Peringkat Sekolah.
4. Kursus Pengurusan & Pentadbiran Kokurikulum Bagi GPK Kokurikulum Sekolah Menengah, Peringkat Negeri Selangor Tahun 2003

Year 2002
1. Orientasi Kurikulum Matematik (Semakan) Tingkatan 5, Peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Selangor.

Year 1996
1. Kursus Bina Negara, Peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Kedah.

Year 1995
1. Peningkatan Prestasi Matematik Teras SPM, Peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Kedah.

Year 1992
1. Peningkatan Pengajaran & Pembelajaran Sains Teras Tingkatan 4 & 5, Peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Perak.

Year 1991
1. Kemahiran Hidup Program Khas Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4 & 5), Peringkat Daerah.